25

Feb 2008

Da energia se fez a vida

Passado pela Andréa do Nemeton Tabebuya

Poste Ipê

67 comentários para “Da energia se fez a vida”

 1. Renata diz:

  Olá Cadu, procuro a fonte dessa reportagem sobre o poste de Ipê de Porto Velho, vc pode me ajudar?
  Att

  Renata

 2. Mariaemilia diz:

  K zamyšlened je to jist? dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m rozhovoru nluemved 🙂 M? tam zvle1št? upoutala zmednka o funkci p?edsedkyn? Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky soudnictved. Do jake9 medry je v ?R zavedenou praxed, že pre1v? p?edsedkyn? Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfdm zp?sobem tato praxe vznikla? A jakfdm zp?sobem se pak tato role projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu p?edliš velke9 znalosti neme1m a v dob? p?ed paned doktorkou Brožovou jsem se ješt? ?edšed div? justice projedžd?l na houpacedm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma poda?ilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlenek, jež m? k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictved lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm zp?sobem, jednak jako ur?itou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatel?m sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluv?edho cele9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m p?edpad? se pak ste1ve1 idee1lnedm komunika?nedm ventilem soud? a ochre1ncem jejich neze1vislosti v??i fatok?m ?i nepat?i?ne9 kritice ze strany exekutivy nebo me9died, pop?. ve?ejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstved tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9n? po vzniku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji z?ejm? p?ede1 pre1v? jeho p?edsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tato funkce tradi?n? spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, jež se ?asto snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stupce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove1 ob?ted cedlene9 diskreditace ze strany p?edstavitel? exekutivy, jejed role reprezentanta soudnictved tedm z?eteln? trped. Zde se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 pam?ti, nebo? nejsem schopen si odpov?d?t na ote1zku, zda se jejed p?edch?dci ?i ona sama p?ed za?e1tkem svfdch spor? s prezidentem Klausem te9to role n?jak aktivn?ji zhostili. V sou?asnosti se mi nicme9n? zde1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakoby se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinfdch vysokfdch post?. A? už je to v nap?. nejvyššed ste1tned ze1stupkyn?, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fa?adu hojn? vysv?tlovat, nebo p?edseda soudcovske9 unie. Pod vlivem p?e?tene9ho ?le1nku pak ve mn? bujed pocit, že na ze1klad? sve9 vysoke9 autority by za n?j mohl bfdt považove1n i se1m doktor Motejl. Tak te? jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem možnou diskusi spedše nezadusil.. 🙂

 3. buy online viagra diz:

  buy online viagra

  WALCOME

 4. viagra last diz:

  viagra last

  WALCOME

 5. viagra health insurance diz:

  viagra health insurance

  WALCOME

 6. buy soft tab viagra diz:

  much does viagra cost walmart

  viagra vietnam

 7. viagra soft flavoured diz:

  herbal viagra dublin

  buy viagra las vegas

 8. cialis prices diz:

  cialis from india

  buy cialis australia

 9. generic viagra rts diz:

  generic viagra sildenafil citrate

  generic viagra does it work

 10. walmart sell viagra diz:

  cheap viagra uk paypal

  viagra sale singapore

 11. online doctors prescriptions diz:

  online doctors prescriptions

  Cadu Garcia

 12. viagra in srilanka diz:

  over the counter viagra substitute

  is there viagra for women

 13. cialis and alcohol side effects diz:

  cialis and alcohol side effects

  Cadu Garcia

 14. malaria hydroxychloroquine diz:

  malaria hydroxychloroquine

  Cadu Garcia

 15. viagra in nigeria diz:

  viagra for women for sale

  viagra ingredients

 16. sildenafil uses for men diz:

  sildenafil uses for men

  Cadu Garcia

 17. what is the drug ivermectin used for diz:

  what is the drug ivermectin used for

  Cadu Garcia

 18. vidalista 20 mg tablets diz:

  vidalista 20 mg tablets

  Cadu Garcia

 19. how long does cialis 20 mg last diz:

  how long does cialis 20 mg last

  Cadu Garcia

 20. chloroquine for covid 19 prevention diz:

  chloroquine for covid 19 prevention

  Cadu Garcia

 21. online generic cialis daily diz:

  can you buy cialis over the counter in argentina

  buy cheap cialis 10mg

 22. viagra price at walmart diz:

  viagra usage tips

  buying viagra with mastercard

 23. medicine tadalafil tablets diz:

  medicine tadalafil tablets

  Cadu Garcia

 24. how long does cefixime last for diz:

  how long does cefixime last for

  Cadu Garcia

 25. sildenafil without a doctor prescription diz:

  sildenafil without a doctor prescription

  Cadu Garcia

 26. generic cialis overnight delivery diz:

  generic cialis overnight delivery

  Cadu Garcia

 27. sildenafil citrate generic viagra diz:

  can i buy viagra in cvs

  where to buy viagra nyc

 28. generic vidalista diz:

  generic vidalista

  Cadu Garcia

 29. stromectol 3 mg tablets price diz:

  stromectol 3 mg tablets price

  Cadu Garcia

 30. canadian viagra online diz:

  canadian viagra online

  Cadu Garcia

 31. buy cialis diz:

  buy cialis

  Cadu Garcia

 32. hydroxychloroquine buy from india diz:

  hydroxychloroquine buy from india

  Cadu Garcia

 33. substitute for cialis or viagra diz:

  substitute for cialis or viagra

  Cadu Garcia

 34. natural alternatives to viagra diz:

  can you buy viagra over the counter in las vegas

  over the counter generic viagra

 35. cialis cost comparison diz:

  buy 100 mg cialis online

  generic cialis at walmart

 36. cialis online diz:

  cialis online

  Cadu Garcia

 37. buy viagra in usa diz:

  acheter viagra sur lyon 64

  cost of viagra per pill

 38. keflex 500 mg diz:

  keflex 500 mg

  Cadu Garcia

 39. generic viagra without subscription diz:

  generic viagra without subscription

  Cadu Garcia

 40. tadalafil without doctor prescription diz:

  tadalafil without doctor prescription

  Cadu Garcia

 41. what is sildenafil 100mg tablets diz:

  what is sildenafil 100mg tablets

  Cadu Garcia

 42. viagra diz:

  viagra

  Cadu Garcia

 43. cialis in mexico cost diz:

  cialis in mexico cost

  Cadu Garcia

 44. is there a viagra for women diz:

  viagra blindness symptoms

  buy viagra soft

 45. cialis best price australia diz:

  cialis best price australia

  Cadu Garcia

 46. tadalafil canada online pharmacy diz:

  tadalafil canada online pharmacy

  Cadu Garcia

 47. what companies manufacture hydroxychloroquine diz:

  what companies manufacture hydroxychloroquine

  Cadu Garcia

 48. generic price for cialis diz:

  generic price for cialis

  Cadu Garcia

 49. hydroxychloroquine coronavirus works diz:

  hydroxychloroquine coronavirus works

  Cadu Garcia

 50. amazon viagra or cialis diz:

  amazon viagra or cialis

  Cadu Garcia

 51. vidalista 60 mg side effects diz:

  vidalista 60 mg side effects

  Cadu Garcia

 52. price for viagra at cvs diz:

  price for viagra at cvs

  Cadu Garcia

 53. hydroxychloroquine use in florida diz:

  hydroxychloroquine use in florida

  Cadu Garcia

 54. ivermectin mange treatment diz:

  ivermectin mange treatment

  Cadu Garcia

 55. metronidazole gel 0.75% coupon diz:

  metronidazole gel 0.75% coupon

  Cadu Garcia

 56. what is the shelf life of aurogra diz:

  what is the shelf life of aurogra

  Cadu Garcia

 57. buy cialis black diz:

  buy cialis black

  Cadu Garcia

 58. acyclovir dosage for shingles treatment diz:

  acyclovir dosage for shingles treatment

  Cadu Garcia

 59. where can i buy viagra over the counter in usa diz:

  where can i buy viagra over the counter in usa

  Cadu Garcia

 60. amoxicillin 625mg price diz:

  amoxicillin 625mg price

  Cadu Garcia

 61. tadalafil online pharmacy india diz:

  tadalafil online pharmacy india

  Cadu Garcia

 62. genuine cialis online diz:

  genuine cialis online

  Cadu Garcia

 63. best cialis brand in india diz:

  best cialis brand in india

  Cadu Garcia

 64. ampicillin iv dose in nicu diz:

  ampicillin iv dose in nicu

  Cadu Garcia

 65. furosemide 80 mg diz:

  where can i buy furosemide without a script

  buying lasix over the counter

 66. generic amoxil samples diz:

  generic amoxil samples

  Cadu Garcia

 67. tadalafil 20 mg daily diz:

  tadalafil 20 mg daily

  Cadu Garcia

envie um e-mail

powered by WordPress

Post RSS | Comments RSS